Over GreyVergunningTroevenParticulierenBedrijvenTarievenLinksContact

Wat kunnen we doen voor u als burger?

Iedereen van ons kan terechtkomen in een moeilijke privésituatie die uitzichtloos lijkt. Dit kan te maken hebben met overspel, alimentatie, bezoekrecht, drank- of druggebruik, stalking, diefstal,… enz.

In dergelijke situaties bestaat bij particulieren nog steeds - onterecht - een drempel om hulp in te roepen van een privédetective. Het beroep van privédetective is in België nochtans 100% wettelijk geregeld en ons kantoor werkt bovendien enkel met gedreven en professionele detectives.

Grey Investigations kan u snel én tegen een betaalbaar tarief helpen met het oplossen van uw probleem. Wij verzamelen discreet de bewijzen die uw vermoedens bevestigen of wegnemen.

Vaststelling overspel:

1. Om uw partner te confronteren met de bewijzen van zijn of haar ontrouw.

2. Voor of tijdens een echtscheidingsprocedure:

Niettegenstaande het misdrijf overspel sinds 1987 geschrapt werd uit het strafwetboek, kan de vaststelling en het bewijs ervan van cruciaal belang zijn bij een echtscheidingsprocedure.

 

Volgens de nieuwe echtscheidingswet die van kracht is sinds 1 September 2007 kan men nog steeds scheiden op basis van “onherstelbare ontwrichting van het huwelijk”. Vaststelling van overspel kan als bewijs dienen voor zo’n onherstelbare ontwrichting. Daardoor kan de echtscheiding versneld worden uitgesproken en kan de overspelige elk recht op persoonlijk onderhoudsgeld verliezen.

 

Voor de benadeelde echtgenoot wil dit zeggen dat door de vaststelling, de bij wet voorziene wachttijden vermeden kunnen worden. Indien deze bovendien het risico loopt zwaar onderhoudsgeld te moeten betalen, kan betrapping dus niet te verwaarlozen financiële implicaties hebben.

 

Het onderzoek kan gebeuren in overleg met uw advocaat. De privé-detective voert het onderzoek uit: Is het vermoeden gegrond? Waar? Wanneer? Met wie? … en bezorgt u een verslag voorzien van alle relevante bewijsstukken. De feitelijke vaststelling op NIET publiek toegankelijke plaatsen (bvb een woning, hotelkamer, ..) kan in overleg met u gedaan worden door een gerechtsdeurwaarder.


Alimentatie:

Bij een echtscheiding zal de rechter een alimentatieregeling uitspreken. Het gebeurt niet zelden dat diegene die moet betalen zich onterecht onvermogend laat verklaren of dat de ex-partner die de alimentatie ontvangt een niet officiële bijverdienste heeft. Wij kunnen dit natrekken en bewijzen.


Controle tijdsgebruik tijdens bezoekrecht:

Houdt uw ex-partner zich niet aan de afspraken van het bezoekrecht?

Hebt u vermoedens van ontoelaatbaar drankgebruik of andere onregelmatigheden tijdens de bezoekregeling? Uw kinderen zijn uw dierbaarste bezit en u wil dan natuurlijk dat ze in een veilige en rustige omgeving vertoeven.

Voorhuwelijksonderzoek:

Is de toekomstige huwelijkspartner van uw zoon of dochter wel wie hij of zij beweert te zijn? U bent een bezorgde ouder en maakt zich zorgen over de toekomst van één van uw kinderen.


Onderzoek naar druggebruik bij familie, kinderen, geliefden, …

Reeds op jonge leeftijd worden jongeren blootgesteld aan de verleiding om te experimenteren met verdovende middelen. Het begint meestal onschuldig met een jointje, maar kan snel evolueren tot problematisch druggebruik.

U merkt een verandering in het gedrag van uw zoon of dochter. Hij of zij begeeft zich onder foute vrienden, … Ons detectivekantoor kan onderzoeken of uw bezorgdheid gegrond is.


Stalking, pesterijen en vandalisme:

In veel van deze gevallen zal een aangifte bij de politie niet leiden tot een grondig onderzoek. Bewijslast tegen de vermeende dader of daders, ingewonnen door een privédetective, kan nuttig zijn om nadien een gerechtelijke procedure op te starten.


Diefstal:

Bent u het slachtoffer van een regelmatige diefstal? U hebt vermoedens, maar kan ze niet hard maken. Wij kunnen u helpen om rechtsgeldig bewijsmateriaal te verzamelen en de vermoedelijke dader op heterdaad te betrappen.


Andere:

  • Opsporen van vermiste personen
  • Opsporen van verloren of gestolen goederen
  • Moraliteitsonderzoek
  • Onderzoek vermogenstoestand
  • Onderzoek naar burgerlijke stand
  • Andere vertrouwelijke opdrachten