Over GreyVergunningTroevenParticulierenBedrijvenTarievenLinksContact

Welke diensten bieden we u als ondernemer?

Binnen uw bedrijf wordt u vroeg of laat geconfronteerd met interne of externe fraude. Dit kan gaan van bedrijfsdiefstallen, tijdsbesteding, wanbetalers, concurrentiebeding,... tot verzekeringsfraude.

Concurrentiebeding:

Over het algemeen wordt er in de arbeidsovereenkomst  een clausule concurrentiebeding voorzien.  De werknemer dient zich tijdens de arbeidsovereenkomst of na het beëindigen ervan, te onthouden van het verspreiden van bedrijfsgeheimen welke hij tijdens zijn loopbaan ter kennis heeft genomen.  Hij mag ook geen daden van oneerlijke concurrentie verrichten.

Als werkgever of ex-werkgever kan u een vordering instellen tegen deze werknemer of zijn vennootschap. Om een rechtszaak op te starten is het belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen. Onze privédetectives helpen u met het verzamelen van deze bewijslast en bezorgen u een rechtsgeldig verslag.  Het onderzoek kan uitgevoerd worden in overleg met uw advocaat.


Tijdsgebruik en controle arbeidsprestaties van werknemers:

Sommige werknemers presteren niet altijd wat van hen verwacht wordt.  U hebt een vermoeden van ernstige tekortkomingen maar wil harde bewijzen om de werknemer hiermee te confronteren of u wil hem ontslaan om dwingende redenen. 

Door middel van discrete observatie door één of meerdere detectives helpen wij u met het verzamelen van de nodige bewijslast en bezorgen u een rechtsgeldig verslag.

Interne diefstal:

Zeer vaak worden bedrijven geconfronteerd met kleine tot grote diefstallen.  In zwaarwichtige gevallen zal u wellicht proces verbaal laten opstellen bij de politie.  Indien de dader (of daders) niet gekend is (zijn) zal de politie er meestal geen prioriteit van maken om dit verder te onderzoeken.

Dit is één van de taken die door Binnenlandse Zaken wordt voorbehouden aan de vergunde privé-detective.  Bij systematische diefstallen kunnen wij door middel van gerichte observatie de daders identificeren of goederen recupereren en daarbij bewijs  verzamelen voor een rechtszaak.


Andere:

  • Opsporen debiteuren
  • Opsporen van adres en/of verblijfplaats
  • Onderzoek naar sabotage en vandalisme
  • Zwendel en heling
  • Merkenfraude
  • Verzekeringsfraude
  • Moraliteitsonderzoek
  • Andere vertrouwelijke opdrachten